Aktualności

Zmiana numeru konta

  

UWAGA!!!!

Od 01.04.2016 roku zmiana numeru konta bankowego.

Opłaty za naukę oraz specjalizację po 01.04.2016 należy wpłacać na numer konta:

 

63 1560 0013 2001 0208 2000 0002
 Włączenie KPSS do ZSP

 
 

       

          Na postawie Uchwały Nr VII/53/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dniem 1 października 2015 roku włącza się Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

 

 
 

Prezentacja Kolegium

 


 

 

Zapraszmy do obejrzenia prezentacji o zasobach Kolegium.

 

PREZENTACJA

 

 

 

  

 

 

Forum Pracownicy socjalni a agresywny klient

 


 

Widząc potrzebę spotkania się środowiska pomocy społecznej i wymiany doświadczeń dotyczących zapewnienia pracownikom pomocy społecznej bezpiecznych warunków pracy, Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 roku zorganizowało we Wrocławiu Forum „Pracownicy socjalni a agresywny klient”.

W czasie Forum dr Elżbieta Pawłowska (dyretor MOPS i prezes DFPS) przedstawiła wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa w jednostkach pomocy społecznej z perspektywy samych pracowników sektora. Uczestnicy Forum podczas pracy w 2 grupach poznawali efektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy werbalnej ze strony klienta. Podsumowaniem prezentacji i warsztatów była gorąca dyskusja zebranych na temat zagrożeń i ryzyk dla pracowników pomocy społecznych i koniecznych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych.


Więcej informacji i zdjęć w zakładce KOEGIUM-GALERIA