Ogłoszenia bieżące

PODSUMOWANIE PROJEKTU SOCJALNEGO

 


 

 

       Dnia 8 kwietnia 2013 roku grupa projektowa Kolegium Pracowników Służb Społecznych zorganizowała w Liceum Salezjańskim podsumowanie projektu pt. „Wielowymiarowa działalność z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży z Ogniska Wychowawczego stowarzyszenia ISKIERKA”. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów obejmujących tematykę uzależnień na których prezentowano filmy edukacyjne cykl warsztatów i filmów edukacyjnych obejmujących tematykę uzależnień. Młodzież miała okazję również poznać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Oprócz zajęć w placówce odbyły się wizyty lustracyjne m.in. w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR. Podsumowanie projektu socjalnego uświetnił spektakl pt. "Poczekalnia u lekarza", który był efektem współpracy podopiecznych oraz wolontariuszy z Oratorium im. św. Jana Bosko. Uroczyste podsumowanie projektu cieszyło się dużym uznaniem wśród licznie przybyłych gości.

 

Projekt_Socjalny_08.04.2013 (1)Projekt_Socjalny_08.04.2013 (2)Projekt_Socjalny_08.04.2013 (3)Projekt_Socjalny_08.04.2013 (4)

Projekt był realizowany przez słuchaczki wydziału dziennego Kolegium Pracowników Służb Społecznych:

Anna Pupka, Karolina Stempkowska, Wioletta Wojtasik.

Opiekun grupy projektowej: mgr Iga Pięta. 
Informacja o prowadzonym projekcie

 Projekt socjalny słuchaczy wydziału zaocznego 

Słuchacze III roku wydziału zaocznego  Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w ramach realizowanego projektu socjalnego „Rozpoznanie potrzeb i poprawa jakości usług świadczonych przez opiekunów w domach pomocy społecznej” dokonali diagnozy problemu społecznego w DPS-ach.

  Na podstawie przeprowadzonych badań (194 uczestników) w domach pomocy społecznej oraz dokonanej diagnozy,  postanowili zorganizować  cykl szkoleń, których tematyka będzie oscylowała w zakresie podniesienia wiedzy w problematycznych obszarach.

Warsztaty odbędą się w dniach 11-15.03.2013 r. w trzech domach pomocy społecznej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Finalnym punktem projektu będzie konferencja, podsumowująca poszczególne kierunki działań.


Kliknij w podgląd plakatu

  

  Dolnośląska e-szkoła

 Dolnośląska e-szkoła


 

 

nss logo_umwd_ue_kolor

 

Dolnośląska e-szkoła

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”, realizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach priorytetu:
RPO WD – II  Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku „Społeczeństwo
                      informacyjne”.

PO KL  -   IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Działanie/Podziałanie:

RPO WD - 2.2     Rozwój usług elektronicznych.

PO KL    -  9.4     Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
                 9.1.2  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
                          dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
                          edukacyjnych.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

Wartość projektu wynosi ogółem 19.278.617,65 PLN, z czego dofinansowanie to 16.386.825 PLN.

 

Kolegium zostało wyposażone w nowoczesną mini pracownię interaktywną:

- tablicę interaktywną wraz z podstawą jezdną oraz systemem mocowania projektora;

- projektor;

- system szybkiej odpowiedzi dla grupy 15 osobowej z bazą pytań;

- zestaw komputerów nauczycielskich w skład którego wchodzi 6 laptopów;