Praktyki zawodowe III rok, VI semestr

  

PRAKTYKA   ROK III – VI semestr

Praktyka zawodowa realizowana jest na III roku w VI semestrze.

 

 

WYDZIAŁ

DZIENNY

WYDZIAŁ

ZAOCZNY

 

 

Semestr VI

 

Praktyka zawodowa

dyplomowa

 

70 h

 

 

 

56 h

 

 

 

  


MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK:

Instytucje, placówki stanowiące miejsce realizacji przygotowywanego przez słuchacza projektu socjalnego.

  


UWAGI DO REALIZACJI PRAKTYK:

  • W trakcie praktyk zawodowych dyplomowych słuchacz opracowuje i realizuje projekt programu rozwiązania problemu społecznego na podstawie wcześniej przygotowanej diagnozy.
  • Słuchacz rozwija indywidualne zainteresowania i umiejętności badawcze.
  • Słuchacz nabywa umiejętności pozyskiwania partnerów do rozwiązywania problemów społecznych.

  

 

ZALICZENIE PRAKTYKI:

Praktyki zawodowe zalicza kierownik praktyk zawodowych w oparciu o złożoną przez słuchacza dokumentację:

  • karta aktywności i oceny słuchacza,
  • sprawozdanie z praktyk zawodowych.

 

  

NA OCENĘ Z PRAKTYK SKŁADA SIĘ:

  • ocena opiekuna praktyk w placówce,
  • ocena wystawiona na podstawie prowadzonej dokumentacji (sprawozdanie z praktyk),
  • obecność na wykładach i wizytach lustracyjnych realizowanych w ramach praktyk zawodowych.