Numer konta


Numer konta - opłata za naukę UWAGA!!!!

Od 01.04.2016 roku zmiana numeru konta bankowego.

Opłaty za naukę oraz specjalizację po 01.04.206 należy wpłacać na numer konta:

63 1560 0013 2001 0208 2000 0002

Opłata za naukę w systemie zaocznym wynosi 1100 zł za semestr.

Wpłaty można dokonywać w ratach lub w całości na podany niżej numer konta bankowego:


77 1090 2398 0000 0001 1524 7582


Właściciel konta:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

  

 Na dokumencie wpłaty na rachunek KPSS należy w polu "tytułem wpłaty" podać:

  • imię i nazwisko słuchacza (w szczególnosci gdy wpłata jest dokonywana
    z rachunku bankowego nie  będącego rachunkiem słuchacza);
  • adres słuchacza;
  • rok nauki;
  • tytuł wpłaty (np. opłata za naukę za MIESIĄC....).

  

 Opłaty wnoszone w ratach miesięcznych po 275 zł obowiazują w nastepujących terminach:


   - dla semestru zimowego:                            

 → 30 września;  
 → 20 października;                                     
 → 20 listopada;                                          
 → 20 stycznia;

  - dla semestru letnigo:

→ 20 lutego;
→ 20 marca;
→ 20 kwietnia;
→ 20 maja;

  Na podstawie Regulaminu Opłat w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2011 roku.