GODZINY OTWARCIA BIURA OBSŁUGI SŁUCHACZA:


Biuro Obsługi Słuchacza czynne jest codzinnie w godzinach 7.30 - 15.30.


GODZINY PRZYJĘĆ SŁUCHACZY:

♦ PONIEDZIAŁEK        

NIECZYNNE      

♦ WTOREK

 0800 – 1500

♦ ŚRODA

 0800 – 1500

♦ CZWARTEK

 0800 -  1500

♦ PIĄTEK

 0800 – 1500

♦ SOBOTA
  (ZJAZDY) 

 0800 – 1500

♦ NIEDZIELA               

NIECZYNNE

 

 

 

 

 

 

ADRES MAILOWY:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

  


ŚCIĄGAWKA dla SŁUCHACZY KPSS

Informacje dla słuchaczy Kolegium.

1. Opisywanie oraz sprawdzanie i uzupełnianie wpisów do indeksu :

     a) od strony 8 do 55

- imię i nazwisko słuchacza,

- rok szkolny ( np. 2011/2012 ),

- rok nauki ( np. I ),

- semestr ( np. pierwszy),

           • na stronach parzystych ( 8,10…) wpisać ,

- nazwisko prowadzącego wykłady,

- nazwę przedmiotu,

- liczbę godzin wykładów,

- liczbę godzin ćwiczeń (warsztaty),

• na stronach nieparzystych (9, 11…) sprawdzić czy jest wpisana ocena, data i podpis

   wykładowcy – sprawdzić czy wpis jest taki sam w indeksie i na karcie egzaminacyjnej,

   w przypadku pomyłki poprosić wykładowcę o poprawienie błędu.

       b) strony 56 i 58

            - imię i nazwisko słuchacza,

            - rok szkolny ( np. 2011/2012 ),

            - rok nauki ( np. I ),

            - w miejscu ,,nazwa i adres szkoły lub placówki,, pieczątka instytucji w której

           słuchacz odbywa praktykę,

       c) strony 57 i 59

            - czas trwania praktyki ( ilość godzin )

Informacje odnośnie przedmiotów, nazwisk wykładowców, ilości godzin… słuchacze otrzymują każdorazowo wraz z imienną kartą egzaminacyjną z bos-u w formie pisemnej, przed każdą sesją egzaminacyjną.

Proszę przestrzegać kolejności wpisu do indeksu tak aby pokrywała się z kartą egzaminacyjną .

2. Przypominam o obowiązku zdawania indeksów po zaliczeniu semestru w terminie
    wynikającym z regulaminu kształcenia.