Aktualności

Likwidacja Kolegium

 

INFORMACJA O LIKWIDACJI

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/1034/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r. 

z dniem 30 września 2017r. likwiduje się

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu,

po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

 

 

Zmiana numeru konta

  

UWAGA!!!!

Od 01.04.2016 roku zmiana numeru konta bankowego.

Opłaty za naukę oraz specjalizację po 01.04.2016 należy wpłacać na numer konta:

 

63 1560 0013 2001 0208 2000 0002
 Forum Pracownicy socjalni a agresywny klient

 


 

Widząc potrzebę spotkania się środowiska pomocy społecznej i wymiany doświadczeń dotyczących zapewnienia pracownikom pomocy społecznej bezpiecznych warunków pracy, Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 roku zorganizowało we Wrocławiu Forum „Pracownicy socjalni a agresywny klient”.

W czasie Forum dr Elżbieta Pawłowska (dyretor MOPS i prezes DFPS) przedstawiła wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa w jednostkach pomocy społecznej z perspektywy samych pracowników sektora. Uczestnicy Forum podczas pracy w 2 grupach poznawali efektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy werbalnej ze strony klienta. Podsumowaniem prezentacji i warsztatów była gorąca dyskusja zebranych na temat zagrożeń i ryzyk dla pracowników pomocy społecznych i koniecznych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych.


Więcej informacji i zdjęć w zakładce KOEGIUM-GALERIA

  

Włączenie KPSS do ZSP

 
 

       

          Na postawie Uchwały Nr VII/53/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie włączenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dniem 1 października 2015 roku włącza się Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.

 

 
 

Prezentacja Kolegium

 


 

 

Zapraszmy do obejrzenia prezentacji o zasobach Kolegium.

 

PREZENTACJA