Samorząd słuchaczy 2015/2016

 

  

 

Skład Rady Samorządu Słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu:


Przewodnicząca – Sylwia URBAŃCZYK

Zastępca przewodniczącego – Aleksandra HNAT

Sekretarz – Katarzyna KWAŚNIEWSKA

Przewodniczący ds. organizacji imprez - Daniel SALABURA

Reprezentant Rady Samorządu Słuchaczy do Rady Programowej - Sylwia URBAŃCZYK    Rada Samorządu Słuchaczy podejmuje wiele działań na rzecz Kolegium i integracji społeczności Kolegium. Rokrocznie organizuje spotkania integracyjne i wigilijne. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach seminariów
i konferencji odbywających się na terenie Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Wspiera i propaguje działania wolontariackie. Reprezentuje słuchaczy w Radzie Programowej.