Praktyki zawodowe I rok

  

PRAKTYKA   ROK I

Praktyka zawodowa realizowana jest na I roku w II semestrze.

 

 

WYDZIAŁ

DZIENNY

WYDZIAŁ

ZAOCZNY

 

 

Semestr

II

 

Praktyka zawodowa ogólna

w ośrodkach pomocy społecznej

 

140 h

 

 

 

112 h

 

 

 

  


MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK:

Miejskie / Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS, GOPS).

 

  


UWAGI DO REALIZACJI PRAKTYK:

 • Słuchacz odbywa praktykę asystując pracownikowi socjalnemu w jego codziennej pracy.
 • Słuchacz wykonuje pod kierunkiem opiekuna praktyk samodzielnie zlecone przez niego prace, m.in.:
  • przeprowadzanie wywiadów,
  • gromadzenie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
  • inne zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania placówki.

 

  

 

ZALICZENIE PRAKTYKI:

Praktyki zawodowe zalicza kierownik praktyk zawodowych w oparciu o złożoną przez słuchacza dokumentację:

 • karta aktywności i oceny słuchacza,
 • sprawozdanie z praktyk zawodowych.

  

 

NA OCENĘ Z PRAKTYK SKŁADA SIĘ:

 • ocena opiekuna praktyk w placówce,
 • ocena wystawiona na podstawie prowadzonej dokumentacji (sprawozdanie z praktyk),
 • obecność na wykładach i wizytach lustracyjnych realizowanych w ramach praktyk zawodowych.