FAQ - warto poczytać, jeśli się zastanawiasz!

  

 

Czy ukończenie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego lub specjalizacji z organizacji pomocy społecznej da mi uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

 

          Nie. Specjalizacja I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego prowadzona jest dla pracowników socjalnych i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji, zaś specjalizacja z organizacji pomocy społecznej przygotowana jest dla osób, które kierują lub zamierzają kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej lub pragną poszerzyć swoją wiedze w tym zakresie.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie w/w specjalizacji również nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


 


Dlaczego, jeśli chce się zostać pracownikiem socjalnym, warto się uczyć właśnie w KPSS?
 

Nasze Kolegium jest jedyną publiczną uczelnią kształcącą w zawodzie pracownika socjalnego na Dolnym Śląsku. Oznacza to, że po ukończeniu nauki w KPSS absolwent posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. To, że jesteśmy jednostką publiczną oznacza również, że nauka na wydziale dziennym jest bezpłatna. Dodatkowo gwarantujemy jakość kształcenia i pewność, że Kolegium zawsze musi nadążać za zmieniającymi się przepisami prawa, szczególnie  w zakresie praw absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


 


 

A co, jeśli nie chcę być pracownikiem socjalnym, a pociągają mnie tylko tego typu zagadnienia?

To nic straconego! Tym bardziej, że ucząc się w Kolegium zdobędziesz wiedzę z bardzo wielu dziedzin, m.in. socjologii, psychologii, problemów społecznych, zarządzania czy prawa. Obejrzyj dokładnie naszą stronę – w zakładce „Słuchacz” znajdziesz przedmioty, jakie są wykładane w trakcie kształcenia.


 

 


 

Co to oznacza, że opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawuje Uniwersytet Opolski?
 

Opieka naukowo - dydaktyczna gwarantuje jakość kształcenia w Kolegium. Uniwersytet Opolski jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowym, który ma wiele dorobku i osiągnięć w dziedzinie pracy socjalnej. Dlatego też ta współpraca jest dla Kolegium i jego absolwentów ważna.


 


 

A jeśli zostałbym po ukończeniu Kolegium pracownikiem socjalnym, to co właściwie mógłbym robić?
 

 Miejsce w których może pracować pracownik socjalny to:

  • ośrodki pomocy społecznej;
  • powiatowe centra pomocy rodzinie;
  • domy pomocy społecznej;
  • środowiskowe domy samopomocy;
  • placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: domy dziecka;
  • świetlice środowiskowe;
  • szpitale;
  • ośrodki penitencjarne;
  • fundacje i stowarzyszenia;
  • różne inne placówki zajmujące się  rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym:  niepełnosprawności, bezdomności, uzależnień, bezrobocia, przemocy;

 


 

Czy istnieje możliwość nauki w systemie zaocznym?
 

Oczywiście, tak. Nauka w tym systemie jest płatna (czesne za semestr wynosi 1100 zł). Absolwenci wydziałów zaocznych otrzymują po ukończeniu nauki takie sam dyplom i możliwości, jak absolwenci systemu dziennego.


 


 

Jak zazwyczaj wyglądają zajęcia?
 

Z reguły (w miarę możliwości organizacyjnych) nauka rozpoczyna się o godzinie 8.30 i kończy o 14.30 (czasami wcześniej, czasami później). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (wykłady odbywają się dla całego roku łącznie, natomiast ćwiczenia są realizowane w grupach). W trakcie nauki studenci odbywają też dużo praktyk, które umożliwiają lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie pracownika socjalnego i ogólnie do pracy z ludźmi.


 

 


 

Jak wygląda lokalizacja Kolegium?
 

Kolegium mieści się przy ul.Trzebnickiej 42, na III piętrze. Dojazd do Kolegium możliwy jest wieloma autobusami i tramwajami, dodatkowo zaraz obok znajduje się Dworzec Nadodrze.


 


 

A co można powiedzieć o wyposażeniu KPSS?
 

Oj, dużo dobrego:) Kolegium obejmuje wyremontowane piętro, posiada nowe wyposażenie sal, w których nie tylko są nowe krzesła czy ławki, ale i telewizory z DVD, flipcharty czy inne pomoce. Na wyposażeniu Kolegium są też oczywiście laptopy z rzutnikami multimedialnymi i tablice interaktywne. Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę komputerową. Jednak dla słuchaczy chyba najważniejsza jest bibioteka z czytelnią- która nie tylko posiada nieustannie uzupełniany bogaty księgozbiór, ale i przeznaczone do użytku słuchaczy centrum multimedialne
(z dostępem do Internetu). 


 


 

Czy nauka w Kolegium to tylko "kucie"?
 

Oj, nie! Co prawda nauki bywa dużo (szczególnie oczywiście podczas sesji), ale w ramach kształcenia realizuje się wiele działań (akcji, projektów), które nie przypominają tradycyjnej nauki. Nasi studencji potrafią wiele rzeczy zorganizować i przeprowadzić, stają się więc niezłym "materiałem" na przyszłych liderów. W Kolegium z roku na rok coraz bardziej również rozwija się życie kulturalne i towarzyskie.