Biblioteka

         Biblioteka Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu posiada najbogatszy na Dolnym Śląsku księgozbiór specjalistyczny związany z pracą socjalną i pomocą społeczną.

 

Księgozbiór jest regularnie wzbogacany o nowe pozycje.

 

Książki i czasopisma w naszej bibliotece obejmują następującą tematykę:

• pomoc społeczna i praca socjalna,

• problemy społeczne,

• ekonomia i ekonomia społeczna,

• polityka i polityka społeczna,

• komunikacja interpersonalna,

• psychologia i psychologia społeczna,

• statystyka i demografia,

• prawo,

• socjologia i nauki społeczne,

• praca i bezrobocie,

• filozofia, etyka i logika,

• patologie społeczne, kryminalistyka, przemoc i resocjalizacja,

• pedagogika, wychowanie i edukacja,

• pedagogika społeczna i pedagogika specjalna,

• czas wolny, gry i zabawy, rękodzieło,

• medycyna społeczna,

• uzależnienia,

• terapia zajęciowa i psychoterapia,

• niepełnosprawność,

• gerontologia,

• psychopatologia i psychiatria,

• języki obce,

• zarządzanie i organizacja.

 

Obecnie prenumerujemy czasopisma:

 

   • „Praca socjalna”

   • „Pracownik socjalny”

   • "Doradca w pomocy społecznej"
   • „Problemy społeczne”

   • „Wspólne tematy”

   • „Na temat”

   • „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

   • „Polityka społeczna”

   • „Problemy polityki społecznej”

   • „Trzeci sektor”

   • „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

   • „Integracja”

   • „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”

   • „Wychowanie na co dzień”

   • „Nowe Horyzonty Edukacji”

   • „Remedium”

   • „Terapia uzależnienia i współuzależnienia”

   • „Alkoholizm i Narkomania”

   • „Świat problemów”

   • „Niebieska Linia”

   • „Charaktery”