Rekrutacja

 

INFORMACJA O LIKWIDACJI

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/1034/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r.  z dniem 30 września 2017r. likwiduje się Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.

 

 

rekrutacja

 


Szanowni Państwo!


Oferujemy kształcenie w systemie dziennym i zaocznym!

Nauka w systemie dziennym jest BEZPŁATNA!

Nauka w systemie zaocznym - semestr 1.100 zł -

- najtańsze w mieście - 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

ZASADY NABORU:


Kandydat powinien złożyć teczkę słuchacza, która musi zawierać:

 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • podanie oraz życiorys kandydata napisany odręcznie na załączonym formularzu
     (do  pobrania)
 • kopię dowodu osobistego
 • 4 aktualne fotografie w wymiarz 37mm x 52mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie pracownika
     socjalnego
 • dowód wpłaty rekrutacyjnej:
     (60 zł wpłacone na konto: 63 1560 0013 2001 0208 2000 0002)
 • dwie zaadresowane koperty.