Aktualności

Likwidacja Kolegium

 

INFORMACJA O LIKWIDACJI

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/1034/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r. 

z dniem 30 września 2017r. likwiduje się

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu,

po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.