Aktualności

Forum Pracownicy socjalni a agresywny klient

 


 

Widząc potrzebę spotkania się środowiska pomocy społecznej i wymiany doświadczeń dotyczących zapewnienia pracownikom pomocy społecznej bezpiecznych warunków pracy, Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu w dniu 27 maja 2015 roku zorganizowało we Wrocławiu Forum „Pracownicy socjalni a agresywny klient”.

W czasie Forum dr Elżbieta Pawłowska (dyretor MOPS i prezes DFPS) przedstawiła wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa w jednostkach pomocy społecznej z perspektywy samych pracowników sektora. Uczestnicy Forum podczas pracy w 2 grupach poznawali efektywne sposoby komunikowania się w sytuacji przemocy werbalnej ze strony klienta. Podsumowaniem prezentacji i warsztatów była gorąca dyskusja zebranych na temat zagrożeń i ryzyk dla pracowników pomocy społecznych i koniecznych do wprowadzenia rozwiązań systemowych, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób zatrudnionych.


Więcej informacji i zdjęć w zakładce KOEGIUM-GALERIA