Ogłoszenia bieżące

Dzień Pracownika Socjalnego

  

 

Warszawa, 21 listopada 2014, Pałac Prezydencki

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

"25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce".

 

zdjecie - strona

 

Od lewej:

Katarzyna Janas - kierownik Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny we Wrocławiu

Anna Józefiak Materna - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocław

Władysław Kosiniak - Kamysz - Misnisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

Elżbieta Olber - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocław

Katarzyna Delikowska - Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu