WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  

Przedmioty wykładane w Kolegium Pracowników Służb Społecznych:

 


 


Obejrzyj prezentację o przedmiotach wykładanych w Kolegium.


 

prezentacja

 

 


 

Przedmioty kształcenia ogólnego:

1. Język obcy.

2. Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony.

3. Informatyka.

4. Podstawy filozofii.

5. Logika.

6. Przedmiot do wyboru:

    - gerontologia;

    - finanse publiczne;

    - ergonomia;

 

Przedmioty podstawowe:

1. Wprowadzenie do psychologii.

2. Psychologia rozwojowa i osobowości.

3. Podstawy medycyny społecznej.

4. Ekonomia społeczna.

5. Metody badań społecznych.

6. Etyka.

7. Wprowadzenie do socjologii.


Przedmioty kierunkowe:

1. Pedagogika społeczna.

2. Psychologia społeczna.

3. Podstawy komunikacji interpersonalnej.

4. Patologie społeczne.


Przedmioty specjalnościowe:

1. Polityka społeczna.

2. Statystyka społeczna z elementami demografii.

3. System prawny pomocy społecznej.

4. Pedagogika specjalna (defektologia).

5. Socjologia rozwoju i strategie rozwoju lokalnego.

6. Socjologia i psychologia rodziny.

7. Metodologia i metodyka pracy socjalnej.

8. Elementy psychoterapii.

9. Organizacja i zarządzanie.

10. Problemy i kwestie społeczne.

11. Podstawy psychopatologii.

12. Aksjologia pracy socjalnej.

13. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

14. Seminarium dyplomowe.


Przedmioty specjalizacyjne:

1. Wprowadzenie do pracy socjalnej.

2. Projekt socjalny.

3. Struktura i organizacja pomocy społecznej.

4. Rodzinne poradnictwo socjalne

5. Superwizja.

6. Warsztaty terapii zajeciowej.


Przedmiot specjalizacyjny do wyboru:

1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

2. Rynek pracy i bezrobocie.

3. Organizowanie społeczności lokalnej.

 

W toku kształcenia rozwijane są u słuchacza umiejętności:

1. Metodologiczne.

2. Społeczne.

3. Osobiste.

4. Menedżerskie.