Ogłoszenia bieżące

Dolnośląska e-szkoła

 Dolnośląska e-szkoła


 

 

nss logo_umwd_ue_kolor

 

Dolnośląska e-szkoła

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”, realizowanym przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach priorytetu:
RPO WD – II  Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku „Społeczeństwo
                      informacyjne”.

PO KL  -   IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Działanie/Podziałanie:

RPO WD - 2.2     Rozwój usług elektronicznych.

PO KL    -  9.4     Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
                 9.1.2  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
                          dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
                          edukacyjnych.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

Wartość projektu wynosi ogółem 19.278.617,65 PLN, z czego dofinansowanie to 16.386.825 PLN.

 

Kolegium zostało wyposażone w nowoczesną mini pracownię interaktywną:

- tablicę interaktywną wraz z podstawą jezdną oraz systemem mocowania projektora;

- projektor;

- system szybkiej odpowiedzi dla grupy 15 osobowej z bazą pytań;

- zestaw komputerów nauczycielskich w skład którego wchodzi 6 laptopów;